ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych

16-02-2010
Nie jest tajemnicą że spopielarnie zwłok nie posiadają ani kodeksu etyki, ani nawet ogólnych wytycznych co do zasad prowadzenia kremacji i obsługi klientów. Zasad tych nie określa nawet w podstawowym zakresie powszechnie obowiązujące przepisy prawne. Dlatego też klienci mają bardzo trudne zadanie - wybór krematorium które przeprowadzi w sposób godny i etyczny spoczywa na ich barkach.