Wszystko o kremacji w Polsce - w sposób przystępny

Strona dotyczy szeroko rozumianej problematyki pochówku osób zmarłych, ale przede wszystkim organizacji usług kremacyjnych. Oczywiście zagadnień tych nie uda się oderwać od spraw dotyczących pogrzebu, przygotowania ciała, miejsca pochówku, transportu zwłok osoby zmarłej - w tym również międzynarodowego przewozu zwłok osób zmarłych za granicą, obsługi rodziny, przygotowania oprawy i ceremonii pogrzebowych itd. Niemniej jednak my chcemy się skoncentrować na tym co w Polsce jeszcze tak na prawdę nie istnieje - a dzięki temu jest wyzwaniem dla osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą, wykorzystując ciekawą i niezagospodarowaną niszę na rynku.

Oczywiście wiemy, że w Polsce pracuje obecnie dwadzieścia jeden krematoriów, a cztery kolejne są w budowie, ale faktycznie zaspokajają one jedynie część z potrzeb rynku, prowadzone w nich spopielenia nie mogą być tanie, a to dlatego że część krematoriów jest słabo wyposażona - aż się wierzyć nie chce, ale w Polsce eksploatowane są jeszcze dość proste czeskie piece kremacyjne Facultatieve Technologies, nie wspominając już o amerykańskich piecach krematoryjnych - produkowanych na rynki rozwijające się. Oczywiście z czasem te piece kremacyjnie sukcesywnie zastępowane są i bedą przez nowsze i bardziej ekonomiczne piece, lub będą powstawały nowe krematoria wyposażane w nowocześniejsze urządzenia kremacyjne, jednak docelowo należy się spodziewać że najstarsze piece kremacyjne zostaną wycofane z eksploatacji dopiero w momencie radykalnego zaostrzenia wymogów środowiskowych co do przeprowadzania kremacji. Kolejną kwestią jest fakt, że znaczna część spopielarni zwłok jest administrowana przez jednostki komunalne - które nie koniecznie podejmują racjonalne decyzje w zakresie wyboru technologii kremacyjnych, opierając się przy wyborze jedynie ceną - ak jak to zwykle bywa w przypadku przetargów publicznych. Najlepszym na to przykładem mogłoby być krematorium wyposażone w różnego typu piece kremacyjne, lub piece kremacyjne naprawiane i remontowane przez pracowników krematorium. Generalnie więc osoba chcąca sobie znaleźć miejsce na tym rynku nie musi się bardzo starać, wystarczy że dobrze wybierze miejsce inwestycji, urządzenia kremacyjne i skorzysta  z zachodnich wzorców zarządzania krematorium - a sukces jest murowany!

W zależności od Państwa oczekiwań możemy pomóc praktycznie na każdym etapie realizacji inwestycji, jesteśmy gotowi przygotować studium wykonalności spopielarni zwłok, biznes plan wraz z dokumentacją dotyczącą finansowania lub korzystania z funduszy strukturalnych, pomóc w wyborze lokalizacji, dopracować dokumentację techniczną i budowlaną, ustalić kryteria dotyczące wyboru  pieców kremacyjnych, możemy zrealizować jego zakup, dostawę, uruchomienie itd. Świadczymy samodzielnie lub przez naszych kooperantów w Polsce lub Niemczech szeroki zakres usług, a każde z proponowanych przez nas rozwiązań jest lepsze od każdego z zastosowanych w już istniejących krematoriach w Polsce. Nasza firma zrealizowała dotychczas dwie instalacje kremacyjne: jedną w Wielkiej Brytanii i jedną w Irlandii, na różnych piecach kremacyjnych, natomiast znamy wiele krematoriów z kontynentu jak i na Wyspie, sami też pracowaliśmy na różnych stanowiskach w kilku krematoriach.

Zasadnicza różnica w sposobie patrzenia przez nas na świadczenie usług kremacyjnych w porównaniu z krematoriami w kraju - sprowadza się do tego, że my nastawiamy krematorium na optymalne wykorzystanie pieców kremacyjnych i technologii wspomagających kremację (które nie tylko zarobią na siebie, ale również dają rękojmię długiego okresu eksploatacji), a krematoria w Polsce inwestują olbrzymie pieniądze w budynek i lokalizację, a jednocześnie kupują mizernej jakości piece kremacyjne - czasem nawet używane (z drugiej ręki), podczas gdy rachunek ekonomiczny i zdrowy rozsądek każe czynić odwrotnie. Konkluzja jest taka, że w tzw. "biznesie kremacyjnym" źródłem dochodu jest piec kremacyjny wraz z osprzętem, a kosztem paliwo, pracownicy i budynek... Im mniejsze koszty ma przedsiębiorstwo tym lepiej na tym wychodzi jego właściciel - to jest tak proste, że aż wstyd o tym pisać. Oczywiście wiele firm prowadzących  obecnie krematoria w Polsce nie koniecznie robi to dla osiągnięcia zysku, ale nierentowne krematorium jest bardzo niebezpieczne, ponieważ jego właścicielowi nie będzie zależało na polepszaniu zabezpieczeń środowiskowych, instalowaniu filtrów emisyjnych i aparatury pomiarowej. A w związku z tym stratę ponosi nie tyle właściciel krematorium, ale przede wszystkim lokalna społeczność, która nie dość że otrzymuje wątpliwej jakości usługę, ale również jej środowisko życia jest niepotrzebnie obciążane zbędnymi emisjami. 

Więcej o kremacji i krematoriach możesz znaleźć na stronie Open Intend.