O wydajności pieców kremacyjnych - ogólne informacje

niniejsza strona jest nawiązaniem do starego serwisu skierowanego do polskich klientów, który obsługiwaliśmy przez kilka miesięcy w ramach strony serwiskremacyjny, zawarte w serwisie informacje okazały się niezwykle wartościowe w ocenie naszych gości, gdyż przez 18 miesięcy naszą stronę odwiedziło blisko 15 tys. gości z unikalnych adresów internetowych! Strona ta, choć zawierała bardzo podstawowe informacje, uzyskała bardzo wysokie oceny wśród gości: np. w ankiecie przeprowadzonej w 2008 roku na temat jej przydatności głosowało 1.842 gości i tylko 4 osoby uznały informacje zawarte na stronie za zupełnie nieprzydatne. Mając to na uwadze przenieśliśmy ten serwis do naszego nowego projektu, równocześnie trochę go aktualizując. Jednak informacje poniżej zawarte mają jedynie służyć przekonaniu Państwa że nasza propozycja jest atrakcyjna i godna zainteresowania. Niniejsza strona powstała już w oparciu o projekt Open Intend, do którego się przyłączyliśmy otwierając sekcję polską.

W Europie istnieje wielu producentów pieców kremacyjnych, przy czym tylko Ci pochodzący z dawnych krajów Unii Europejskiej (stara piętnastka) i Skandynawii spełniają najwyższe wymogi w zakresie ochrony środowiska, wysokich parametrów bezpieczeństwa i ekonomiki eksploatacji, a także uniwersalności zastosowanych technologii. Zastosowanie najwyższej jakości materiałów i nowoczesnych technologii gwarantuje komfortową i długą eksploatację urządzenia. Dla pełnego sukcesu przedsiębiorstwa kremacyjnego poza samymi parametrami pieca potrzebna jest również wiedza i pomysł w jaki zostanie zorganizowany budynek oraz związana z nim infrastruktura. Wybierając piec kremacyjny warto zwrócić uwagę nie tylko na jego cenę - z naszych doświadczeń wynika że najtańsze urządzenia są nie tylko bardzo awaryjne ale przede wszystkim drogie w eksploatacji.

Z porównania przeprowadzonego w 140 największych na świecie krematoriach - których kierownicy zrzeszeni są w Organizacji Właścicieli Krematoriów, wynika że najmniej ekonomiczne w eksploatacji są piece amerykańskie, które zużywają w granicach 80 kg oleju opałowego, lub 110 litrów gazu LPG (przed parnikiem) na jedną kremację, podczas gdy typowy piec europejski, nowej generacji, zużywa w granicach 20 kg oleju opałowego, lub 10 m3 gazu ziemnego na kremację (średnia kaloryczność gazu ziemnego  jest niższa o blisko 40% od gazu LPG, natomiast cena o około 35%). Według porównania przeprowadzonego przez CEToL w 2006 roku, najekonomiczniejsze z amerykańskich modeli są piece marki Casa Classica, Northern Wood, Zwick & Jahn i ALL Mercurius; z pieców azjatyckich Paul & Jack, FergunsYo, oraz SERENITY SPRINGS - niemniej jednak nadal zużywają ponad 80 m3 gazu LPG na kremację, natomiast w grupie pieców z najwyższej półki, czyli europejskich bezkonkurencyjny jest DWF-O - 7 m3 na kremację, TABO Incinerator - 9 m3 na kremację, oraz IFWZ i FT - około 21 m3 na kremację (przy czym w przypadku pieców IFWZ i FT uwzględniono odpowiedni współczynnik gdyż piece te są wyposażone w trzy palniki - czyli zużycie paliwa w liczbach rzeczywistych jest nieco większe). Nieco mniej ekonomicznymi urządzeniami są chociażby urządzenia firm G.E.M. - ok. 85 m3 gazu ziemnego na kremację (choć obecnie urządzenia tej firmy powinny być kwalifikowane jako piece amerykańskie - ze względu na to że firma ta została przejęta przez firmę amerykańską Matthews), SDS - 75 m3 gazu ziemnego na kremację, Facultative Technologies Czechy - 48 m3 gazu ziemnego na kremację, Kalfrisa model Mercure - do 120 m3 gazu. Warto w tym miejscu podkreślić, że dla kosztu eksploatacyjnego piece kremacyjnego najistotniejszym elementem jest właśnie zużycie paliwa, które w łącznym rozrachunku stanowi od 45% aż do ponad 70% kosztów przeprowadzenie kremacji, a wartość zużytego paliwa podczas rocznej eksploatacji stanowić może znaczną część ceny pieca, a w przypadku niektórych pieców amerykańskich, może się nawet do niej zbliżać. Szczególnie w odniesieniu do instalacji, które mają być eksploatowane przez wiele lat wybór paliwa i wydajnosci urządzenia ma kapitalne znaczenie. Ciekawą jest też obserwacja jaką poczynili specjaliści z CEToLu, zgodnie z którą każdy z producentów podawał nieco zaniżoną ilość paliwa potrzebnego do przeprowadzenia kremacji - niemniej jednak warto podkreślić kolosalną różnicę jaka w kwestii ekonomiki eksploatacji jest pomiędzy urządzeniami Europejskimi, a Amerykańskimi i Azjatyckimi. Warto jeszcze dodać dla poprawnej interpretacji podanych powyżej danych, że generalnie w Europie nie używa się azjatyckich i amerykańskich pieców krematoryjnych, gdyż nie odpowiadają one standardom przyjętym dla prowadzenia kremacji i emisji spalin (wyjątkiem tu są republiki bałtyckie, Polska i Ukraina), więc bezpośrednie porównanie ilości zużywanego paliwa powinno uwzględniać różnicę  kaloryczności paliw i standardy spalania. Więcej o różnicach pomiedzy róznymi piecami kremacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej.

Poniżej przedstawiamy podstawowe wytyczne co do przeprowadzenia kremacji w sposób zgodny z polskimi przepisami ochrony środowiska, oraz normami innych państw co do przebiegu kremacji, zasad jej nadzorowania, traktowania prochów itp. Korzystamy w tym miejscu z ustawodawstwa Wielkiej Brytanii, Niemiec, Danii i Holandii, gdzie osobiście pracowaliśmy w krematoriach lub na ich rzecz i praktycznie poznaliśmy stosowanie tych norm. Posiłkujemy się zasadami pochodzącymi z zagranicy, gdyż dotychczas polski ustawodawca nie wydał odpowiednich przepisów w tym zakresie.

Przebywając za granicą spotkaliśmy się z piecami kremacyjnymi takich firm jak DFW-O, IFWZ, TABO , FT, Matthews i Ciroldi, nasze doświadczania odnoszą się więc do tych grup urządzeń, niemniej jednak są to najpopularniejsze i najlepsze europejskie marki. Z powyższych producentów w Polsce najpopularniejsze są piece TABO Incinerator, dlatego odwołując się do zasad pochodzących od producentów będziemy wskazywać na tego producenta, jednak analogiczne normy wydają wszyscy europejscy producenci wyposażenia krematoriów.

Niezależnie od polskich uwarunkowań i wymogów rynku, uważamy szwedzkie piece kremacyjne TABO za najlepsze z zainstalowanych obecnie na terenie Polski pieców kremacyjnych, przede wszystkim ze względu na ich wysoką jakość wykonania, dobre parametry eksploatacyjne, a szczególnie olbrzymią łatwość obsługi - w sumie są to jedyne urządzenia które można obsługiwać bez dobrej znajomości języka, co dla nas jako obcokrajowców w zagranicznych krematoriach było dość ważne - w warunkach polskich może jest to mniej istotne. Niemniej jednak bardzo korzystne jest to, że to właśnie szwedzkie urządzenia są popularne w Polsce, gdyż to naprawdę wysoki standard, również pod względem wyglądu urządzenia, sposobu wprowadzania ciała do pieca, pełnej obsługi itd, a także dbałość o środowisko naturalne.

Specyfika polskiego rynku zawiera też pewną egzotykę, czyli producentów pieców przemysłowych którzy oferują swoje urzadzenia również do kremacji i to nie tylko ludzi ale również zwierząt. Najbardziej rozreklamowaną ofertą jest propozycja firmy z Oświęcimia, która prezentuje piec wielofunkcyjny do prowadzenia kremacji, spalania zwierząt, odpadów przemysłowych i odpadów poszpitalnych - niestety niewiele możemy się dowiedzieć na temat specyfiki pieca i jego parametrów, sam producent niechętnie też wskazuje na referencje.


KATALOG STRON