amerykańskie piece kremacyjne - typ preasemblowany

Pisząc o piecach amerykańskich, nie koniecznie mamy na myśli jedynie piece krematoryjne konstuowane lub produkowane na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, czy krajów południowo-amerykańskich. Piec typu amerykańskiego to przede wszystkim piec niskokosztowy, jeżeli chodzi o koszty nabycia. Z tego względu są to piece stosunkowo proste konstrukcyjnie, najczeńsciej jednostronne i jednopoziomowe. Piece amerykańskie często umożliwiają przeprowadzanie kremacji równoczesnie dwóch ciał, odbywa się to po porzez przesunięcie częściowo nadpalonych prochów z pierwszej kremacji do komory obniżonej o kilkanaście centymetrów, a w niektórych piecach za ruchomą przegrodę. W tym czasie natomiast rozpoczyna się kolejna kremacja w komorze głównej pieca. W ten sposób amerykańscy producenci uzyskują dwia zamierzone skutki, przede wszystkim mogą informować w dokumentacji o dwóch komorach spalania, co jest rodzajem nadużycia, oraz zwiększyć wydajność pieca - pojedyńcza kremacja trwałaby nawet do czterech godzin, dzięki ich połączeniu na kremację wystarczy niespełna dwie godziny. Ponadto połączenie kremacji pozwala na zaoszczędzenie paliwa, co jednak w porównaniu z typowymi piecami europejskimi nie jest i tak ekonomiczne, gdyż piec amerykański i tak zużywa nieporuwnywalnie więcej paliwa niż jakikolwiek piec europejski. Negatywną konsekwencją połączenia kremacji jest znaczne mieszanie prochów - mogące dochodzić zgodnie z zapewnieniem producentów maksymalnie do 30%.